Search
Search
Close this search box.

เที่ยวสุโขทัย เมืองโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องโบราณสถานอันงดงาม

เที่ยวสุโขทัย

เที่ยวสุโขทัย เมืองโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องโบราณสถานอันงดงาม ดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรไทยแห่งแรก ปัจจุบันสุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับเสน่ห์ของอดีต เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และชื่นชมความงดงามของโบราณสถาน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในสุโขทัย

สุโขทัยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แบ่งออกเป็น 3 เขตหลัก ดังนี้

 1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เที่ยวสุโขทัย : ตั้งอยู่ในตัวเมืองสุโขทัย เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญมากมาย เช่น วัดมหาธาตุ วัดช้างล้อม วัดศรีสวาย ปรางค์สามยอด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโบราณสถาน ปั่นจักรยาน หรือเช่ารถรางชมโบราณสถาน
 2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย: ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในช่วงปลาย มีโบราณสถานสำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดช้างมิ่ง วัดนางสุภัคคทิพย์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโบราณสถาน ล่องแพชมวิวแม่น้ำมูล หรือเที่ยวชมตลาดน้ำศรีสัชนาลัย
 3. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร: ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงเพชร มีโบราณสถานสำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดราชบูรณะ วัดประทับรัตน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโบราณสถาน เที่ยวชมถ้ำค้างคาว หรือล่องแพชมวิวแม่น้ำปิง 

กิจกรรมน่าสนใจในสุโขทัย

 • ไหว้พระขอพร: สุโขทัยมีวัดเก่าแก่สวยงามมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์: เที่ยวชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน และแหล่งโบราณคดี เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย
 • สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น : เที่ยวชมตลาด ชิมอาหารพื้นเมือง ซื้อของฝาก เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสุโขทัย
 • พักผ่อนหย่อนใจ: สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่อนคลายในบรรยากาศธรรมชาติ
 • ปั่นจักรยานชมเมือง: เช่าจักรยานปั่นชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศร่มรื่น และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • นั่งรถม้าชมเมือง: สัมผัสประสบการณ์แบบโบราณ นั่งรถม้าชมเมืองสุโขทัย ชมวิวทิวทัศน์และโบราณสถาน
 • ล่องเรือชมแม่น้ำยม เที่ยวสุโขทัย : นั่งเรือชมวิวแม่น้ำยม ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ และโบราณสถานริมน้ำ
 • ชิมอาหารพื้นเมือง: ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของสุโขทัย เช่น ข้าวต้มมัด แกงอ่อมหมู และหมี่กรอบ
 • ช้อปปิ้งของฝาก: ซื้อของฝากติดไม้ติดมือ เช่น ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา และของที่ระลึกอื่นๆ

เทศกาลสำคัญในสุโขทัย

 • งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ : จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน นักท่องเที่ยวสามารถชมขบวนแห่กระทง เผาเทียนเล่นไฟ และชมการแสดงต่างๆ
 • งานงิ้วสุโขทัย: จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงงิ้วคณะต่างๆ จากทั่วประเทศ
 • งานมหกรรมสินค้าโอทอปและของดีเมืองสุโขทัย: จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าโอทอป ของฝาก และชิมอาหารพื้นเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในสุโขทัย

 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร: ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงเพชร มีโบราณสถานสำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดราชบูรณะ วัดประทับรัตน
 • อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์: ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรง มีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
 • น้ำตกพลิ้ว เที่ยวสุโขทัย : ตั้งอยู่ที่อำเภอวังมะดัน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย เหมาะสำหรับการชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ

เทศกาลอื่นๆ ที่น่าสนใจในสุโขทัย

 • งานประเพณีสรงน้ำพระร่วง  : จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม นักท่องเที่ยวสามารถร่วมพิธีสรงน้ำพระร่วง ชมขบวนแห่ และชิมอาหารพื้นเมือง
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา: จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม นักท่องเที่ยวสามารถชมขบวนแห่เทียนพรรษา เข้าวัดทำบุญ และฟังเทศน์
 • งานประเพณีแข่งขันเรือยาว: จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม นักท่องเที่ยวสามารถชมการแข่งขันเรือยาว ชมการแสดงพื้นบ้าน และชิมอาหารพื้นเมือง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุโขทัย

 • ที่ตั้ง: จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร
 • อาณาเขต: ทิศเหนือติดจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออกติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้ติดจังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันตกติดจังหวัดตาก
 • สภาพภูมิอากาศ: อากาศร้อนชื้น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย
 • ประชากร: ประมาณ 700,000 คน
 • ภาษา: ภาษาไทย
 • ศาสนา: พุทธศาสนา

เอกลักษณ์ของสุโขทัย เที่ยวสุโขทัย

 • มรดกโลก: สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ เนื่องจากมีโบราณสถานสำคัญมากมาย เช่น วัดมหาธาตุ วัดช้างล้อม วัดศรีสวาย ปรางค์สามยอด
 • เมืองเก่า: สุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรไทยแห่งแรก มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในอดีต
 • งานหัตถกรรม: สุโขทัยมีงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ เช่น เครื่องลายคราม เครื่องถม เครื่องจักสาน
 • อาหาร: สุโขทัยมีอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ มากมาย เช่น แกงอ่อมไก่ใส่ใบมะขามอ่อน หมี่กรอบ ไก่ย่างหอมมะลิ ขนมเกลือ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุโขทัย

 • ประวัติศาสตร์: อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เป็นศูนย์กลางการค้า ศาสนา และวัฒนธรรม ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ปกครองหัวเมืองต่างๆ มากมาย
 • ภาษา: ภาษาที่ใช้ในอาณาจักรสุโขทัยเป็นภาษาไทยโบราณ คล้ายคลึงกับภาษาไทยในปัจจุบัน
 • ศาสนา: ศาสนาประจำอาณาจักรสุโขทัยคือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลาย มีการสร้างวัดวาอารามมากมาย เช่น วัดมหาธาตุ วัดช้างล้อม วัดศรีสวาย
 • สถาปัตยกรรม: สถาปัตยกรรมของอาณาจักรสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธแบบลังกา มีการก่อสร้างวัดวาอารามโดยใช้ศิลาแลง มีลักษณะโดดเด่นคือ ปรางค์สามยอด เจดีย์แปดเหลี่ยม และฐานเขียง
 • ประเพณี: อาณาจักรสุโขทัยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์

คำแนะนำเพิ่มเติม เที่ยวสุโขทัย

 • ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเที่ยวชมโบราณสถาน
 • ควรแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าที่ใส่สบาย เหมาะกับการเดินชมโบราณสถาน
 • พกครีมกันแดด หมวก ร่ม และน้ำดื่มติดตัวไปด้วย
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานก่อนการเดินทาง จะได้เข้าใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโบราณสถาน
 • รักษาความสะอาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง

 • ทางรถยนต์เที่ยวสุโขทัย : ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ผ่านถนนพหลโยธิน เลี้ยวเข้าถนนสายเอเชีย หมายเลข 1 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัย
 • ทางรถทัวร์: มีบริษัททัวร์หลายแห่งให้บริการรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
 • ทางเครื่องบิน: ลงที่สนามบินพิษณุโลก แล้วต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท็กซี่ไปยังจังหวัดสุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ที่พัก

 • โรงแรม: มีโรงแรมให้บริการหลากหลายระดับ ในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกล้เคียงอุทยานประวัติศาสตร์
 • โฮมสเตย์: พักผ่อนแบบดั้งเดิม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
 • รีสอร์ท: พักผ่อนแบบสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

การท่องเที่ยวสุโขทัย เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชีวิต และความงดงามของโบราณสถาน

อาหารการกินในสุโขทัย

สุโขทัยมีอาหารพื้นเมืองให้ลองชิมมากมาย เช่น แกงไก่ใส่ใบชะพลู หมูฮ้อง น้ำพริกผักต้ม ข้าวตอกดอกไม้ นักท่องเที่ยวสามารถหาทานอาหารเหล่านี้ได้ที่ร้านอาหารท้องถิ่น ตลาด หรือเทศกาลต่างๆ

สรุป

เที่ยวสุโขทัย  สุโขทัยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยว เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และกิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานและประทับใจ