Search
Search
Close this search box.

การท่องเที่ยวและกิจกรรมยอดนิยมในช่วง เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์  นับเป็นช่วงเวลาพิเศษที่คนไทยจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติผ่านกิจกรรมและการท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่า เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทย โดยจะตรงกับช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่คนไทยส่วนใหญ่จะมีวันหยุดยาวเพื่อกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแท้ของคนไทย

  นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นบรรยากาศความสนุกสนานของคนไทยที่มีการรดน้ำสรงกันอย่างสนุกสนานตามถนนหนทางและสถานที่ต่างๆ ได้สัมผัสกลิ่นอายประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งงานสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ สงกรานต์สมุทรสงคราม สงกรานต์ปราจีนบุรี เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือแหล่งน้ำพุร้อนต่างๆ ซึ่งคับคั่งไปด้วยคนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจ

ถือเป็นเทศกาลสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนไทย มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น การแสดงมหรสพโขนละคร การวิ่งผลัดก้อนเชือก และการประกวดนางงามประจำจังหวัดต่างๆ

 

 จึงนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย เพราะจะได้สัมผัสประเพณีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอันแสนมีสีสันของคนไทยได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ความประทับใจจากมิตรภาพและน้ำใจไมตรีของคนไทยด้วย

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ทั่วประเทศจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

1. กรุงเทพมหานคร นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาร่วมสนุก โดยบริเวณสถานที่สำคัญอย่างสนามหลวง ผ้าขาวม้า ถนนข้าวสาร เป็นต้น จะมีการจัดงานเล่นน้ำสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวา

2. เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งเล่นสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำที่ประตูเชียงใหม่และการแข่งขันประดับรถบุปผชาติในงานประเพณีสงกรานต์นครพิงค์เชียงใหม่

3. สุโขทัย จังหวัดแห่งมรดกโลกที่มีการเล่นสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่น่าสนใจ อาทิ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำให้พระ การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ

4. สุพรรณบุรี ที่โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมการเล่นน้ำถนนกว้างที่มีกลิ่นอายความเป็นวังเก่าแก่ นับเป็นจุดสนุกมาก

5. หัวหิน พัทยา เกาะสมุย หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นต้น คือแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลและเมืองพักผ่อนยอดนิยมซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาร่วมเล่นสงกรานต์จำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีดีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมากมายในหลายจังหวัดทั่วประเทศที่มีการจัดกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ ในรูปแบบพื้นบ้านน่าสนใจ

กิจกรรมยอดนิยม

ในระหว่าง เทศกาลจะมีกิจกรรมพื้นบ้านและประเพณีที่ถือเป็นจุดเด่น และกลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่

1. เล่นสาดสงกรานต์/เล่นน้ำวิถีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ขาดไม่ได้ของเทศกาล ทั้งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อแสดงความเคารพ การสาดน้ำส่งต่อความสดชื่น และเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนาน

2. สรงน้ำพระ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยพุทธศาสนิกชนจะนำน้ำอบไปรดพระพุทธรูป เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา

3. ทำบุญตักบาตร เป็นการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่พระสงฆ์

4. แห่น้ำสรงพระ เป็นขบวนแห่น้ำสรงพระอย่างสมเกียรติประจำท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

5. แข่งขันประดับแพและขบวนแห่ สำหรับในบางพื้นที่จะมีการจัดประกวดและแข่งขันประดับแพดอกไม้ และขบวนแห่รถบุปผชาติที่งดงามตระการตา

6. ละเล่นพื้นบ้าน ในช่วงเทศกาลจะมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโบราณขึ้น เช่น รำกลองยาว ละครหุ่นกระบอกมอญ การแสดงรำเซิ้ง เป็นต้น

7. งานมหรสพสงกรานต์ นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ยังมีการจัดงานมหรสพสงกรานต์ขึ้นด้วย มีการออกร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง มีมหรสพต่างๆ เช่น ลิเกชักแร่ ละครเพลง คอนเสิร์ต เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้จะทำให้บรรยากาศในช่วง เทศกาลสงกรานต์ มีความคึกคักสนุกสนาน และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามของประเพณีไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทางท่องเที่ยว นี้นับเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยระบบขนส่งสาธารณะและโรงแรมต่างๆจะแน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ผู้สนใจเดินทางในช่วงนี้ควรวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ ทั้งการจองตั๋วและที่พัก รวมถึงศึกษาข้อมูลเส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟ รถทัวร์ และเครื่องบิน มักจะมีผู้โดยสารแน่นเต็มความจุ หากไม่วางแผนจองล่วงหน้าอาจเสี่ยงต่อการไม่มีที่นั่ง นอกจากนี้ยังอาจเกิดปัญหารถติด จราจรแน่นหนาแน่นอน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

นอกจากนี้การเดินทางท่องเที่ยวยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด รวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ ด้วยประเพณีการสาดน้ำในงานสงกรานต์ ผู้เดินทางจึงต้องศึกษาข้อมูลเส้นทางและเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย อาทิ การเลือกใช้รถใหญ่ การเตรียมเสื้อผ้าสำรองหรืออุปกรณ์กันน้ำ เป็นต้น

เป็นวันหยุดยาวที่คนไทยต่างพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีต่างๆ หรือพักผ่อนท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จึงทำให้สถานที่ต่างๆคับคั่งไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โรงแรมและที่พักต่างๆก็เช่นกัน มักจะเต็มห้องพักแน่นหนาไปด้วยแขกที่จองไว้ล่วงหน้า หากลังเลและจองช้าอาจต้องเสี่ยงกับการไม่มีห้องว่างหรือต้องจ่ายค่าห้องพักในราคาที่สูงขึ้น

ดังนั้นหากมีแผนเดินทางท่องเที่ยว จึงควรวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบตั้งแต่เรื่องการจองตั๋ว ที่พัก ศึกษาเส้นทางการเดินทาง สภาพอากาศ และเตรียมความพร้อมไว้รับมือ เพื่อความสะดวกปลอดภัยและสนุกสนานกับการเดินทางในวันหยุดยาวครั้งนี้

นอกจากการเดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ในแหล่งชุมชนต่างๆแล้ว ยังมีโปรแกรมการท่องเที่ยวสงกรานต์ที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อ อาทิ การนั่งรถไฟโบราณชมสงกรานต์ริมน้ำในภาคกลาง การล่องแพสงกรานต์ในแม่น้ำสายต่างๆ การนั่งรถพาหนะโบราณชมสงกรานต์เชียงใหม่ เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศสงกรานต์แบบ

ใกล้ชิดในมุมมองที่แตกต่างไปจากปกติ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก เทศกาลสงกรานต์  นับเป็นวันหยุดยาวที่คนไทยต่างพากันเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมการอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ต้องมีการเตรียมห้องพักให้เพียงพอ และอาจจะมีแพ็คเกจพิเศษสำหรับเทศกาลนี้

2. ธุรกิจการขนส่ง เช่น สายการบิน รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ ต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน จำนวนรถให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น

3. แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

4. ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง ต้องเพิ่มกำลังการผลิต และจัดเตรียมบริการเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมาก

5. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง จำเป็นต้องสำรองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

โดยทั่วไป ธุรกิจต่างๆ  ควรมีการวางแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

วันปีใหม่ไทยถือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญของคนไทย เต็มไปด้วยกิจกรรมและประเพณีอันงดงามที่สืบทอดมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมงานประเพณีต่างๆ จึงกลายเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในประเทศไทย

นอกจากนี้ ผู้คนยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เนินน้ำพุร้อน น้ำตก รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ เพื่อเที่ยวชมและทำกิจกรรมร่วมสนุกกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีความแออัดและเสี่ยงอันตราย เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ทุกคนพร้อมใจกันเดินทางจึงทำให้ระบบขนส่งและที่พักต่างๆแน่นขนัดและติดขัด จำเป็นต้องมีการวางแผน

กิจกรรมยอดนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ ได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนา การร่วมละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น วิ่งผลัดก้อนเชือก เล่นสะบ้าน้ำ การชมการแสดงมหรสพโขน ละคร หนังตะลุง และงานประเพณีสงกรานต์ประจำถิ่นต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

เดินทาง จองตั๋ว จองที่พักล่วงหน้าเพื่อความสะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนและน้ำท่วมขังที่อาจเกิดจากประเพณีการสาดน้ำในงานสงกรานต์

กิจกรรมหลักใน เทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย

  • รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ โดยใช้น้ำอบน้ำหอมรดลงบนมือผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความศีลสวัสดิ์
  • สรงน้ำพระ เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนา โดยนำน้ำอบน้ำหอมรดลงบนพระพุทธรูป
  • เล่นสาดน้ำ เป็นการละเล่นสนุกสนานในช่วงเทศกาล สร้างความรื่นเริงและคลายร้อน

ความหมายของน้ำใน เทศกาลสงกรานต์

  • น้ำอบน้ำหอม หมายถึง สิ่งมงคล
  • การสาดน้ำ หมายถึง การชำระล้างสิ่งเก่าๆ ออกไป และเริ่มต้นสิ่งใหม่

ประเพณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • การทำบุญตักบาตร
  • การก่อเจดีย์ทราย
  • การแห่สรงน้ำพระธาตุ
  • การละเล่นพื้นบ้าน

 เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความกตัญญู และความสามัคคีของคนไทย เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

ในปัจจุบัน เทศกาลสงกรานต์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง เน้นความสนุกสนานและปลอดภัยมากขึ้น แต่แก่นแท้ของประเพณีดั้งเดิมยังคงอยู่

“สงกรานต์” จึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบสานต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการเล่นน้ำสงกรานต์มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้น้ำจำนวนมาก เกิดปัญหามลพิษ อุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย ดังนั้น จึงควรเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีสติ คำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

โดยสรุปแล้ว เทศกาลสงกรานต์จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวา นับเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามและการท่องเที่ยวแหล่งต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่ก็จำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย